L’escola s’ha convertit en una institució en la que hom es dedica a aprendre respostes, més que no pas un lloc en el que s’ensenya a plantejar preguntes (…)  A mida que les màquines es facin omipotents i puguin respondre preguntes sobre qualsevol tema que ens interessi, minvarà el valor que concedim al fet de que tot individu es un magatzem de coneixements objectius. (…) El que es valorarà seran les bones preguntes.

Serem més intel.ligents? Roger C. Shank.

Anuncis