“La realitat veritable no és sempre la més evident o explícita”.
Claude Levi-Strauss

Anuncis